ปลากัดสวยงาม

Advertisements

ปลาเทวดา

ปลาเทวดา (อังกฤษ: Angel fish) ชื่อสามัญเรียกชื่อปลาน้ำจืดในสกุล Pterophyllum ในวงศ์ปลาหมอสี (Cichlidae) มีรูปร่างโดยรวมเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว ลำตัวแบนข้างมาก มีปากขนาดเล็ก ครีบหลังเป็นกระโดงสูงอยู่ค่อนไปทางด้านหาง ครีบหลังบานยาวออกมาจากลำตัว ครีบท้องมีอยู่หนึ่งคู่เรียวเล็กและปลายชี้แหลม พบในลุ่มแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำโอริโนโคในทวีปอเมริกาใต้และลุ่มแม่น้ำใกล้เคียง โดยนิยมอยู่เป็นฝูงในถิ่นที่มีพืชพรรณไม้น้ำขึ้นหนาแน่น และสภาพน้ำมีความเป็นกรดประมาณ 5-5.5 (pH)

ปลาไตรทอง

ไตรทอง” นับเป็นปลาสวยงามอีกชนิดหนึ่งที่ได้จุดประกายให้กับผู้เลี้ยงปลาสวยงาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปลาไตรทองเป็นผลิตผลจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้ได้พันธุ์ปลาที่มีคุณลักษณะโดดเด่นแปลกใหม่และมีความงดงามเป็นพิเศษ นอกจากนี้สีผิวที่ปรากฏคือ สีแดง มุก สีเหลืองทองนั้น สำหรับต้นตระกูลของไตรทองก็คือ ปลาหมอสี ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ในการพัฒนาสายพันธุ์นั้นต้องใช้ความมานะอดทนสูง เพื่อให้ได้พันธุ์ปลาที่มีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่น้ำ อาหาร และคุณภาพพ่อแม่พันธุ์ ด้วยฝีมือและภูมิปัญญาไทย จึงทำให้ได้ลูกไตรทองสวยงาม เป็นที่ยอมรับของตลาด โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน ฯลฯ นอกจากไตรทองแล้ว “เท็กซัสแดง” ก็เป็นปลาข้ามสายพันธุ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างเท็กซัสกับปลาหมอสี พื้นแดงของอเมริกากลางและอเมริกาใต้

ปลาออสการ์

ปลาออสการ์ (อังกฤษ: Oscar fish, Red belvet, Velvet cichlid, Marbled cichlid, Peacock-eyed cichilld, Tiger oscar, Peacock cichilld; ชื่อวิทยาศาสตร์: Astronotus ocellatus) เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์ปลาหมอสี (Cichlidae) เป็นปลาพันธุ์พื้นเมืองของลุ่มแม่น้ำโอริโนโก, แม่น้ำอะเมซอน และแม่น้ำลา พลาตา ในทวีปอเมริกาใต้อย่างกว้างขวาง เช่น ประเทศบราซิล, โคลอมเบีย, เปรู, เฟรนช์เกียนา, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา และอาร์เจนตินา

ปลาหางนกยูง

ปลาหางนกยูง (อังกฤษ: Guppy) เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Poecilia reticulata ในวงศ์ปลาสอด (Poeciliidae) เป็นปลาน้ำจืดที่มีขนาดเล็ก มีความยาวเต็มที่ไม่เกิน 5 นิ้ว มีจุดเด่นคือครีบหางที่มีขนาดใหญ่ ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกันจนเห็นได้ชัด กล่าวคือ ตัวผู้มีขนาดลำตัวที่เล็กกว่ามาก แต่มีสีสันและครีบที่สวยงามกว่า ขณะที่ตัวเมียตัวใหญ่กว่า ท้องอูม สีสันและครีบเครื่องเล็กกว่า

ปลาคาร์ฟ

ปลาแฟนซีคาร์ปฃฟ (Fancy carp) หรือที่เรียกกันว่าปลาไนแฟนซี ปลาไนสี หรือปลาไนทรงเครื่อง เป็นปลาน้ำจืดในกลุ่มปลาตะเพียน (carp) ชาวญี่ปุ่นเรียกว่า โคย (Koi) หรือนิชิกิกอย (Nishikigoi) เดิมทีเป็นปลาไนชนิดธรรมดา ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่พบอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก บริเวณที่ถือว่าเป็นแหล่งดั้งเดิมจริง ๆ ของปลาไนคือประเทศอิหร่านในปัจจุบัน ชาวจีนเป็นชนกลุ่มแรกที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปลาไนเมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว สำหรับประเทศญี่ปุ่น ตามหลักฐานตามประวัติศาสตร์ชิ้นแรกที่มีอยู่เกี่ยวกับ Koi นั้นได้เขียนขึ้นเมื่อประมาณสองร้อยปีหลังคริสต์ศตวรรษ หลักฐานดังกล่าวได้เล่าถึงปลาชนิดนี้ว่ามีสีแดง สีขาว และสีน้ำเงิน ปลาเหล่านี้ชาวญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงไว้สำหรับดูเล่น